27 Mayıs 2018 Pazar

YUNUS EMRE ÖZSARAY
      Öyküleri, yazıları ve söyleşileri Cins, İtibar, vb. gibi dergilerde yayımlandı.
Yapıtları:
Öykü Kitapları:
& Kefendeki Misket (2013, İz Yayıncılık, İst., 120 s.)
& “Mecnunun Şehri Terk Edişi” (2016, İz Yayıncılık, Muhayyel Dizisi, İst., 96 s.) 
       Çocuk Kitapları:
& Osmanlı’nın Kuruluşunda Küçük Kahramanlar (2015)   
Hakkında Yazılan Yazılar:
Yazarla Yapılan Söyleşiler:

ONUR BAYRAK(23 Temmuz 1988 - )


       İlk şiiri Kertenkele dergisinde çıktı. Şiirleri, yazıları ve söyleşileri Dergâh, İtibar, İzdiham, Star Kitap vb. gibi dergi ve gazete eklerinde yayımlandı.
Yapıtları:
Şiir Kitapları:
& Şairi Öldürdüler (2014, İzdiham Yayınları, İst., 64 s.)
& Buhrannâme (2017, İzdiham Yayınları, İst., 104 s.)
      Deneme, İnceleme, Eleştiri Kitapları:
& Lügatlere Güncelleme - Alternatif Anlamlar Sözlüğü (2017, İzdiham Yayınları, İst., 64 s.)
Yazarla Yapılan Söyleşiler:


Şiirlerinden Seçmeler:

HER ŞEY BİTTİKTEN SONRA

konuşmak kolay her şey bittikten sonra
cesetler sayılmış ve yas kalkmışken
gömülmüşken ölüler toprağın içe bakan yüzüne
kimse bilmiyorken benim soyumu
ve sesim gümbürtüye gidecekken
çok kolay bu konuşmayı yapacak olmak
ben ki alışkınım bileğimdeki zora
sırtımdaki yükü alsalar eksildim sanırım
tarihten geçmeyi, dağlardan bakılan dümdüz şehirleri
allah'ı öğrendim
onun yarattığı sonra bana yıktırdığı
engebeli ve dümdüz kaderleri öğrendim

ne de olsa artık kimse anlamaz
bir kalbin savaşarak çekilmesini işgal ettiği kalpten
esir edilmeye layık görülmemesini bir gövdenin
vurulmasını bir kellenin içi şüpheyle doluyken
bir anda yarım kalmasını her şeyin ve
insanın artık devam edememesini kendi olarak
hayır, ölümden bahsetmiyorum
meğer sakladığım sır çoktan unutulmuş
kaçtıkça getirilip buraya bırakılmak kaderim olmuş
içimde sıkılmak ve şiir, dışımda halkın gözleri
evet, ölümden bahsediyorum

İtibar, Sayı: 39, Aralık 2014
Edebiyat Ortamı 2015 Şiir Yıllığı

ŞAİRİ ÖLDÜRDÜLER

                                                                                  İlhami Çiçek’e

bütün ölümlerimi kusarak döndüm hayata
çağın salonlarında eskinin hınçlarıyla oturdum
bugüne alışabilmek için tarihi kabul etmem gerekti
boşluğa basmanın tarifsizliğini
acılar birikiyor demenin düşürdüğü basitliği tattım
ne yapaydım bunca şeye, sonucu değiştirmeyen hataydım
küfür de iniyor diye vahyi
kendime yeteyim diye kifafı bıraktım
sadece beni mi sümkürmüştü vakit
şaştım ve bildim, sâlih bir necaset olarak devam ettim

yalanların ad koyup emzirdiği çocuktum
herkesi uyutan masal benden niye esirgendi
durgun bir selâmet yoktu bana
dünyada tutulmanın ifşa edilmiş gizemlere sarıp da
verdiği kederle girerdim yatağa
ümmiydim, alın yazımı başkalarından dinledim
halbuki toyken daha alınları ezip geçen barbar olmak isterdim

cansız kibirlerle, esnek zorbalarla başladım her güne
uyandım işte, gerçekler üzecek
deyince topladım başıma en yüklü kâbusları
üstelik kötülükten torpilliyim ve ayaküstülerim
hep aleyhime işaretli
intibak bir branda olsun bana hesabını yaparken
önümde kendimi eleten tasnif: intikalll intikall intikal

bir pişmanlığın arifesinde yaşayıp giderdim yine de
ses etmeden beklerdim intiharın kara bayramını
ama işte gönlü recm eden bidât, ama canı çürüten humma:
şiir gelip gelip imanımla oynuyor

allah’ın yüzüncü adı inkârdır diye uğulduyor bağrımda
ben: “allahümme’r refike’l alâ”
şiir: “inkâr burada, allah nerede peki”
allah dostu bir kâfirim, derdime anlatamam kimseyi

UĞUR TUZTAŞI
       1996 yılında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. 2002 yılında Niğde Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yüksek lisansını, 2009 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. TMMOB Mimarlar Odası, Sivas Kent Konseyi ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesi. Sivas’ta yaşıyor.
       Şiirleri ve yazıları Arredamento, Hayat Ağacı Sivas Şehir Kültürü Dergisi, MSGSU Sosyal Bilimler Dergisi, MSGSU Tasarım+Kuram Dergisi, Mostar, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Şiir Vakti, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmaları Dergisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi vb. gibi dergilerde yayımlandı
Yapıtları:
Şiir Kitapları:
& Yara Yeri (2017, İzdiham Yayınları, İst., 72 s.)

25 Mayıs 2018 Cuma

BİLAL KEMİKLİ
(1965, Sivas - )


       Akademisyen, şair ve yazar. 1990 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1995 yılında “Şâir Şeyhülislam Arif Hikmet Beyefendi: Hayatı-Eserleri-Şiirleri” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 1998 yılında “Sun’ullah Gaybî Divânı: İnceleme-Metin” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Ürdün Üniversitesi’nde, Londra Üniversitesi’nde ve Saraybosna Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. 1996–1998 yılları arasında TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda “Çocuklar İçin” adlı bir dizi eğitim ve kültür programı hazırladı. TRT’nin bazı kültürel ve tarihi belgesellerinde danışmanlık ve metin yazarlığı yaptı. 2002 yılında doçent, 2008 yılında profesör oldu. Ankara, Yüzüncü Yıl ve Süleyman Demirel Üniversitelerinde öğretim üyesi ve idareci olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kurucu dekanı olarak görev yaptı. Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi‘nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.
       Yazıları Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergâh, İlim ve Sanat, İslami Araştırmalar, Keşkül, Milli Folklor, Revak, Seyir, Tasavvuf İlim ve Akademik Araştırma Dergisi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü İncelemeleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yedi İklim, Yeni Türkiye, Yerli Düşünce vb. gibi dergilerde yayımlandı.
Yapıtları:
      Deneme, İnceleme, Araştırma Kitapları:
& Sun'ullâh-i Gaybî Divânı: İnceleme-Metin (2000, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları            )
& Sun’ullâh-ı Gaybî / Hayatı – Eserleri – Şiirleri (2000, Akçağ Yayınları, Ank., 176 s.)
& Türk İslâm Edebiyatı Giriş (2000, Emin Yayınları, 223 s.)
& Oğlanlar Şeyhi İbrahim – Müfid ü Muhtasar (2003, Kitabevi Yayınları, İst., 262 s.)
& Şair Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyefendi Hayatı – Eserleri – Şiirleri (2003, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2015, Kitabevi, 166 s.)
& Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı – Mesnevi Mektupları (2007, Hayy Kitap, İst., 208 s.)
& Sûfi Aşk ve Ölüm (2008, Sütun Yayınları, 2017, Kitabevi Yayınları, İst., 133 s.)
& Bursalı Ahmet Paşa ve Dönemi (2010, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, 304 s.)
& Bursa Ulucami (2010, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, 207 s.)
& Sun’ullah Gaybi Divan (2014, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 115 s.)
& Alvarlı Muhammed Lütfi Divan (2014, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 172 s.)
& Dost İlinden Gelen Ses: Tasavvuf Edebiyatı Üzerine Araştırmalar (2007, Kitabevi Yayınları, İst., 188 s.; 2. Baskı: 2017, Kitabevi Yayınları, İst., 218 s.)
& Ulucami’nin Bilge İmamı Süleyman Çelebi ve Mevlid (2015, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 56 s.)
& Bir Hak Aşığı Osman Kemâli Efendi (2015)
& Can Gözüyle Bakan Görür Yunus Emre (2015, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 64 s.)
& Ramazan Güzellemeleri (2015, Hayy Kitap, İst., 80 s.)
& Oğul, Sen Sen Ol… (2015, Hayy Kitap, İst., 120 s.)
& Sen Sen Ol, Sevgili Kızım… (2016, Hayy Kitap, İst., 128 s.)
& Mevlid Külliyatı 3 Cilt (Prof. Dr. Mehmet Akkuş ile; 2016, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1272 s.)
& Sufi Şairin İzinde – Şiir ve İrfan (2017, Kitabevi Yayınları, İst., 232 s.)
& Sufi Şairin İzinde  - Şiir ve Hikmet (2017, Kitabevi Yayınları, İst., 284 s.)
& Şehir Hayat ve Derviş (2017, Kitabevi Yayınları, İst., 166 s.)
& İnsan Deniz ve Hayat (2017, Kitabevi Yayınları, İst., 188 s.)
& Süleyman Çelebi ve Mevlid (2018, Ketebe Yayınları, Türkçeyi Kuranlar Dizisi, İst., 80 s.)
       Anı Kitapları:
& Memleket Yazıları – Çiğdem Der ki Ben Âlâyım (2018, Cümle Yayınları, Ank., 112 s.)
       Yayına Hazırladığı Kitaplar:
& Gül Kitabı: Gül Kültürü Üzerine İncelemeler (S. Turan ile birlikte; 2005, Isparta)
& Elmalı İrfan ve Sevgi Şehri (2009)
& Bursa’nın Kalbi Ulucami (Derleyen: Dr. Mustafa Kara ile; 2009, Bursa İl Özel İdaresi, 166 s.)      
& Hüseyin Vassaf – Bursa Hatırası (2010, Bursa)
& Bir Kutlu Doğum Şaheseri Mevlid ve Süleyman Çelebi (2010)
& Elmalı Şehir ve Değer (2010, Antalya)
& İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmi (2010, Bursa)
& Türk İslâm Edebiyatı (2011, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum)
& Elmalı İlim ve İrfan Şehri (2011, Antalya)
& Bursalı Lâimi Çelebi ve Dönemi (2011, Bursa)
& Ergün Çelebi ve Kütahya Mevleviliği (2015, Kütahya)
& Kütahyalı Bilge Şair Sun’ullâh-ı Gaybî ve Dönemi (2016, Bursa)
& Süleyman Çelebi ve Mevlid: Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri (2016, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa)
& Bülbülün Şarkısı: Mehmet Akif Kitabı (2016, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa)
& Sun’ullâh-ı Gaybî Dîvânı (2017, H Yayınları, İst., 456 s.)
       Katkıda Bulunduğu Kitaplar:
& Türk İslâm Edebiyatı El Kitabı (Editör: Ali Yılmaz; Kenan Özçelik, Zülfikar Güngör, Ali Öztürk, Necdet Şengün, Mehmet Şamil Baş, Ali İhsan Akçay ve Alim Yıldız ile; 2012, Grafiker Yayınları, 328 s.)
Hakkında Yazılan Yazılar:
Yazarla Yapılan Söyleşiler:

23 Mayıs 2018 Çarşamba

CENGİZ ŞENOL

                                              

(1977, Akkuş/Ordu - )

    1999’da 19 Mayıs Üni. Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 2000’den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışıyor. 2000-11 arasında Bağlam Yayınları’nda düzeltmenlik yaptı. 2021’de Ordu Üni. SBE Yeni Türk Edebiyatı ABD’nda “Ahmet Muhip Dranas’ın Şiirlerinde Zaman Kavramı” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Samsun’da yaşıyor.
    İlk yazı ve şiirleri Öteki-siz dergisinde çıktı. Şiir ve yazıları Dize, Edebiyat Nöbeti, Gösteri, Kitap-lık, Öteki-siz, Sözcükler, Varlık gibi dergilerde yayımlandı.
  Ödül: 2007 Homeros Ödülleri kapsamında Attilâ İlhan Şiir Ödülü’nde ikincilik ödülünü ve yayımlanmamış dosya dalında 2021 Seyhan Erözçelik Şiir Ödülü’nü aldı.
    Yapıtları: Şiir: * Ev Yarası, İzmir: Pikaresk, 2023
    Kaynaklar: Ev Yarası, İzmir: Pikaresk, 2023

Hazırlayan: Şükrü Kırkağaç

*3 Mart 2023 tarihinde güncellendi.

Şiirlerinden Seçmeler:


HATA PAYI / CENGİZ ŞENOL
 
oyundan büyükse suçun
kapan yan odalarda
saklı cezalarda büyü
 
görülür mü düş yolunda
önü kesilmek korkusudur
baba denen kör kuyu
 
delil bıraktığındır Akşam
ne kanasan örtemezsin
sesindeki sır ölüyü
 
yalnızlık eleverir kendini
çocuğa düşen boşlukta
kuşlarınsa hata payı
 
tek hayat üstünde dur
oyundan büyükse suçun
sözün köpüğüdür yasak
 
anne deniz ev kıyı
 
“Ev Yarası” adlı kitabından
 
EV YARASI / CENGİZ ŞENOL
 
boşluğu annesine açılan
kuşlardır çocuk evi unutma
 
evi unutma yağmur iyi gelmez
bahçesi kanayanın çocukluğuna
 
bulanır da Acı’nın seçilmez yüzü
yara geçmişe döner geçmiş yaraya
 
kim sesini bir uzağa sardıysa
önü eşiklerde kesildiğinden
 
eşikler ki Ayrılış’ın eğilmesidir
üstünden atlanmayan hayata
 
boşluğu annesine kapanan
kuşlardır çocuk evi unutma
 
babasının yaprak uykusundan
kuşların da dönmemesi ağaca
 
“Ev Yarası” adlı kitabından

*Şiirler şairinin izniyle yayınlanmıştır.