7 Kasım 2020 Cumartesi

ÖMÜR İKLİM DEMİR


(20 Ocak 1980, Adana - )


 Tarsus’ta büyüdü. Abdülkerim Bengi Anadolu Lisesi ve İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yedi yıl ceza avukatı, üç yıl da reklam yazarı olarak çalıştı. 

Öğrencilik yıllarında çeşitli fanzinlerde ve Playstation Magazine Türkiye, Level ve PCnet gibi teknoloji dergilerinde yazarlık yaptı. İlk öyküsü 2010′da Varlık’ta yayımlandı. 

Ödül: 2015’te yazdığı bir öyküsüyle de Giovanni Scognamillo adına verilen GİO Ödülleri’nde “Yılın En İyi Öyküsü” ödülünü aldı. Muhtelif Evhamlar Kitabı ile, 2016  Haldun Taner Öykü Ödülü’ne, Ankara Üniversitesi Öykü Ödülü’ne ve 2017 Notre-Dame de Sion Liseliler Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. 

Yapıtları: Öykü: *Muhtelif Evhamlar Kitabı, YKY, İst: 2015 *Mutedil Dalgalı, İst.: YKY, 2022.

Roman: *Kum Tefrikaları, YKY, İst: 2020.

Kaynaklar: YKY internet sitesi, erişim tarihi: 25 Kasım 2022.

Yayına Hazırlayan: Şükrü Kırkağaç

*25 Kasım 2022 tarihinde güncellendi


NURİ YILDIRIM


Çevirmen ve akademisyen. 1969'da AÜ SBF’nden mezun olmasının ardından aynı fakültede asistan olarak göreve başladı, 1978'de doçent oldu. 1973-1975 yılları arasında UNDP bursu ile Universitiy of California (Berkeley), 1979-1981 yılları arasında Türkiye–SSCB Kültürel İşbirliği Programından yararlanarak Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) İktisat Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 12 Eylül döneminde (1983) üniversitedeki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 1989-2000 yılları arasında çeşitli Türk banka ve firmalarını temsilen Moskova’da görev yaptı, bu sayede Rus dili ve kültürünü öğrenme fırsatı buldu. 2000'de öğretim üyeliğine dönerek Yıldız Teknik Üniversitesi (İİBF) İktisat Bölümü’nde çalışmaya başladı. 2007'de profesör unvanını aldı, 2010'da bu üniversiteden emekli oldu. 

İktisat alanındaki kitap ve makaleleri dışında Rus edebiyatı üzerine çalışmaları ve Rusçadan Türkçeye edebiyat çevirileri bulunmaktadır. 1983’te ilk Çehov seçkisi Cem Yayınevi’nden çıktı. 

Yapıtları: Çeviri: *Anton Çehov, Hikâyeler, Cem, İst.: 1983 *Anton Çehov, Seçilmiş Hikâyeler, Cem, İst.: 2016*Anton Çehov, 6 Numaralı Koğuş ve Kısa Hikâyeler, Cem, İst.: 2016 *İvan Gonçarov, Oblomov, Yordam, İst.: 2017 *Lermontov, Zamanımızın Kahramanı, Cem, İst.: 2017 *Dostoyevski, Yeraltından Notlar, Yordam Kitap, İst.: 2018 *Anton Çehov, Seçme Öyküler 3-Kısa Hikayeler, Yordam Kitap, İst.: 2019 *Anton Çehov, Seçme Öyküler 4-Uzun Hikayeler, Yordam Kitap, İst.: 2019 *Nikolay Gogol, Ölü Canlar, Yordam Kitap, İst.: 2020 *Anton Çehov, Step, Yordam Kitap, İst.: 2020 *Anton Çehov, Aşk Üzerine, Hasan Âli Ediz ile; Yordam Kitap, İst.: 2020 *Anton Çehov, Üç Yıl, Yordam Kitap, İst.: 2020 *Anton Çehov, Düello, Yordam Kitap, İst.: 2020 *Anton Çehov, Hayatım, Yordam Kitap, İst.: 2020 *Nikolay Gogol, Palto, Yordam Kitap, İst.: 2020.

Kaynaklar: Cem Yayınevi internet sitesi, erişim tarihi: 6 Kasım 2020; Yordam Kitap internet sitesi, erişim tarihi: 6 Kasım 2020.


6 Kasım 2020 Cuma

RIZA YILDIRIM

 


1998'de Bilkent Ü. Fizik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde “Erken Dönem Osmanlı Toplum ve Siyasetinde Dervişler” konulu yüksek lisans tezini 2001'de (Danışman: Dr. Oktay Özel, İngilizce) yayımladıktan sonra yine aynı bölümde “İki İmparatorluk Arasında Türkmenler: Anadolu’da Kızılbaş Kimliğinin Kökenleri, 1447-1514” başlıklı doktora tezini 2008’de tamamladı. Harvard Üniversitesi’de bir buçuk yıl doktora sonrası araştırmalar yaptıktan sonra 2009 yılı başında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Alevi tarihi üzerine bir dizi araştırma ve yayından sonra, Aleviliğin inanç yapısı, ritüelleri ve toplumsal örgütlenmesi üzerine yoğunlaşmaya başladı. 2015-2016 yıllarında Fulbright bursiyeri olarak Boston Üniversitesi Din Çalışmaları Bölümü’nde “cem ve cemevi” üzerine araştırmalar yaptı. Akademik çalışmalarını derinleştirmek için antropoloji ve din çalışmaları alanlarında formal bir eğitim almaya karar verdi ve bu amaçla 2016'da Emory Üniversitesi Din Çalışmaları Bölümü’nde ikinci doktoraya başladı. Alevilik ve Bektaşilik üzerine Türkçe ve İngilizce çok sayıda yayını vardır.

Yapıtları: İnceleme, Araştırma: *Aleviliğin Doğuşu, İletişim, İst.: 2017 *Geleneksel Alevilik, İletişim, İst.: 2018 *Bektaşiliğin Doğuşu, İletişim, İst.: 2019 *Menâkıb-ı Evliyâ (Buyruk)-Tarihsel Arka Plan, Metin Analizi-Edisyon-Kritik Metin, YKY, İst.: 2020.

Katkıda Bulunduğu Kitaplar: *II. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevîlik Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı, Ed. Doç. Dr. Aykan Erdemir, Arş. Gör. Mehmet Ersal, Prof Dr Ahmet Taşğın, Doç. Dr. Ali Yaman; "Kızılbaşların (Alevîlerin) Gözünde Şah İsmail Kimdi?" adlı yazısıyla; Cem Vakfı Ankara Şubesi, Ank.: 2012.

Kaynaklar: YKY internet sitesi, erişim tarihi: 6 Kasım 2020, İletişim Yayınları, İst.: 6 Kasım 2020