30 Eylül 2015 Çarşamba

ANIL CİHAN

(15 Ağustos 1989, İstanbul - )


      İlk, orta ve lise öğrenimimi İstanbul’da tamamladı. Uludağ Üniversitesinde Muhasebe okudu. İstanbul'da yaşıyor.
       Şiirleri, yazıları ve söyleşileri Akatalpa, Bireylikler, Cumhuriyet Kitap, Gard Şiir, Hayal, Kitapçı, Kitap-lık, Kuşak Edebiyat, Lacivert, Mühür, Sincan İstasyonu, Şiirden, Şiiri Özlüyorum, Varlık, Yasakmeyve vb. gibi dergi ve fanzinlerde yayımlandı.
Ödülleri: “Bu Dansı Bana Lütfeder misiniz Tanrım?” adlı dosyasıyla 2015 Şiirden Şiir Ödülü’nü aldı.
Yapıtları:
Şiir Kitapları:
& Bu Dansı Bana Lütfeder misiniz Tanrım? (2015, Şiirden Yayınları, İst., 48 s.)
       Katkıda Bulunduğu Kitaplar:
& Söyle İsyan İçinde Türkümüzü – Gezi Direnişi Şiir Antolojisi (Hazırlayanlar: İsmail Biçer-Volkan Hacıoğlu; 2014, Artshop Yayıncılık, İst.)

Şiirlerinden Seçmeler:

ÇIT VAKTİ BUZLANMA

dudakları mevsim normallerinde seyreden
sürüngen bir acıyı tanımlıyor kış

bilirsin kimi adamlar tabut çiçeği
öpüşlerini taşır romantik yakalarında

yankının çoğul sevinç parkını anımsadım
çıt çıkarmayan sesimin salıncak gürültüsünü

zamanın hızla büküldüğü diz çökmüş
yaralarımı adımlıyor eylem

yaprakları sırayl devrilen bir serinliği ezberledim
yeşile bakan kadınların sıcak kabuklarını

hatırla şimdi 'en ilkel acıdır kış'*
ve bir çocuğun unut dediği yerde başlıyor buzlanma

(*) Ahmet Oktay

“Bu Dansı Bana Lütfeder misiniz Tanrım?” adlı kitabından

KIDEMLİ SUÇİÇEĞİ

parkların yaşı sorulmazmış sevgilim
malum, ölürken kuşların da

dudakları patlamış şarkılar söyleriz
örneğin ters yakarız sigaramızı
ikinci bir emre kadar

rütbesi yara olan halktan yanayız
– yani biraz festival
toprağı bol olan toplu türkiye katındayız
–yani biraz dua ve her eve bir mezar

sonra oturup uzun uzun devleti
devirdik kırmızı ışıkta
oturup kitapları devirdik
aslında bir ordu devirdik

yani dedim ki; devrildik, devrilen şeyler
hep kıdemli suçiçeği tadında

sevgilim bırak çatlasın içim dökülsün sır
sevgilim beni kalbindeki ağaca inandır

malum, artık her halk savrulan
eteğiyle kırmızı bir parka yakışır

KIRGIN HİZA

Kalbi kırılmış saydam
bir atın son soluğundayken veda

ben onu solgun
bir yüzey biçimi sandım

çünkü sıvası dökülmüş
aşklar da unutulur şarkılar gibi

ve sırası gelmişken bile söylenemez
mesafeyi yırtan hiçbir söz

hafıza kalın dudaklı bir
alınganlık meselesi olur zamanla

ahşabın yüzündeki hizadaydı hata
üzgünüm, ben kendimi hep kusurdan saydım

“Bu Dansı Bana Lütfeder misiniz Tanrım?” adlı kitabından

NİLAY ÖZER

(6 Mart 1976, İstanbul - )


       İstanbul Kandilli Kız Lisesi’ni (1993) ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İngilizce Biyoloji Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümleri’ni (2000) bitirdi. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde “Turgut Uyar’ın Divan’ında Bir Araç Olarak Biçim” başlıklı yüksek lisans tezini Talât Halman danışmanlığında Haziran 2005’te, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde “Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları’nda İmajlar: Toplum, Tarih ve Sinema” başlıklı doktora tezini Mehmet Kalpaklı danışmanlığında Ocak 2013’te tamamladı.
       1997-2000 yılları arasında Varlık Yayınları’nda çalıştı. İstanbul Paşabahçe Soğuksu İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni (2000-2002), Bilkent Üniversitesi Türkçe Birimi’nde Asistan (2003-2004), Bilkent Üniversitesi Türkçe Birimi’nde Türk Dili dersi okutmanı (2004-2005), TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Redaksiyon Kurulu’nda (2005-2006), Işık Üniversitesi’nde Türk Dili dersi okutmanı (2007-2008), Bahçeşehir Üniversitesi’nde Türk Dili dersi okutmanı (2008-2011), Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde Türk dili ve edebiyatı dersleri okutmanı (2011-2014) ve Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nde Öğretim Görevlisi (2011-2014) olarak çalıştı. Halen Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nde dersler vermektedir. İstanbul'da yaşıyor; şair Emrah Pelvanoğlu ile evli, bir çocuk annesi.
       1995 yılından bu yana şiirleri, öyküleri, yazıları ve söyleşileri Ada, Adam Sanat, Bahçe, Çevrimdışı İstanbul, Düşlem, E, Edebiyat ve Eleştiri, Edebiyatta Üç Nokta, Evrensel, Gard Şiir, Hayal, İyi Kitap, Kitap-lık, Merdivenşiir, Milli Folklor, Monograf, Öküz, Özgür Edebiyat, Patika, Peyniraltı Edebiyatı, Poetik'us, Radikal Kitap, Sözcükler, Şiir’den, Uç, Varlık, Yasakmeyve vb. gibi dergilerde yayımlandı / yayımlanıyor.
       Almanya, Makedonya, Fransa gibi ülkelerde sempozyum ve festivallere katıldı, şiirlerinden bazıları Almanca, Fransızca, Farsça, Kürtçe ve Zazaca'ya çevrildi.
       Ödülleri: 1997 Kocaeli Üniversitesi Şiir Okulu ödülünü aldı. 1999 yılında Hera Şiir Kitaplığı tarafından yayınlanan “Zamana Dağılan Nar” adlı şiir kitabıyla, 2000 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödüllerinde "dikkate değer" bulundu. “Ol!” adlı dosyası ile yayımlanmamış dosya dalında 2004 Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü, Terakki Lisesi 14. Şiir Festivali Onur Ödülü’nü aldı.
Yapıtları:
Şiir Kitapları:
& Zamana Dağılan Nar (1999, Hera Şiir Kitaplığı, İst., 64 s.)
& Ol! (2005, Komşu Yayınları: 2, Yasakmeyve Şiir Dizisi: 2, İst., 80 s.)
& Korkuluklara Giysi Yardımı (2015, Komşu Yayınları: 231, Yasakmeyve: 183 Şiir Dizisi: 147, İst., 104 s.)
       Çocuk Kitapları:
& Meşe Palamudu Macanda (2015, YKY, Doğan Kardeş Kitaplığı, Daha Güzel Bir Dünya İçin dizisi, İst., 48 s.; Resimleyen: Seçil Çokan)
& Yara Bandı Fabrikası (2016, YKY, Doğan Kardeş Kitaplığı, İst., 92 s.; Resimleyen: Mert Tugen)
& Uçan Kaçan Bir Pijama Öyküsü (2016, YKY, Doğan Kardeş Kitaplığı, İst., 52 s.; Resimleyen: Öykü Gölemen)
& Üç Ejder Masalı (2017, YKY, Doğan Kardeş Kitaplığı, İst., 44 s.; Resimleyen: Seçil Çokan)
Kaynaklar:

17 Eylül 2015 Perşembe

YAŞAR KARA'DAN ŞİİRLER

KUYUNUN KADERİ SUYU

kıtmir iminden geldim
mağara iminde kapalı kaldıydım
bakarsan yedi uyurdum
bakmazsan gebeydim kendi sürgünlerimde
bir cümleyi doğuracaktım

kader kuyusunda şahmarandım
kafkadağımda tünemiş simurg
küllerimden bastıydım bir martının kanadına
tutup  albasmasını aldıydım alnından

ah yemliya
balçıktan bal çıkaralım
uyuduğun kader kuyusunda
hem uzak hem de yakın bir bulutun içinde

ah yemliya
kuyunun kaderi suyu
kal dediydim orda…

Sincan İstasyonu / Eylül-Ekim 2015
Yaşar Kara

YAŞAMAK TAN AĞRINIZ

dönüşüme uğradım dönüşte
şu sokağın köşe başında
dikili taşın kilit taşında durdum
kaç şehir geçirdim içimden
kaç hınç kaçırdım gözlerimin irisine

hergele hegel hele gel bakalım
şu mimetik zaman kaçhıncı
olmayan padişahlar zamanından

şu eşyanın tedirginliği ne kadar da akış kan
kan güçleriniz beynime hücum ediyor durmadan
gidip bir intihara gönüllü yazılıyorum
yazılı yorumları almıyorlar intiharlara
kişi kişine şeyleşiyorum şairliğinizden

durup şafağı bekliyorum kalp odacıklarımda
tan ağarıklarında tırnaklarımı kemiriyorum
nabzıma vurduğunuz neyse belkisiz buluyorum
sayısız sayılar saydırıyorum sanrılarınızdan

gecenin bir yarısı şehrin yaralarını dolaşıyorum
ses ruhları götürüyor ses kesiklerinden
kimse yok sokaklarda köpek düşlerinizden
var olunca mıydı aşktan yok olunca mı ölümden

her seferinde ateşi bulan ilk insan atlıyordu ateşinin ortasına
yara bere içinde yara izlerini bezleyen şiirler yarım kalıyordu
yaşamak kim yaşamak tan ağrınız
hadi düşün ölünüze…   

 Yaşam sanat dergisi/nisan 2015-09-04

Yaşar Kara

*Şiirler Yaşar Kara'nın izniyle yayınlanmıştır.

YAŞAR KARA

(1971, Kırıkhan / Hatay - )


       1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Denizli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. Halen İstanbul’da görev yapıyor. Cemal Süreya Kültür Derneği üyesi. Aynı zamanda halkoyunları ve yaratıcı drama eğitmenliği yapıyor. İstanbul’da yaşıyor.
        Şiirleri Çini Kitap, Sincan İstasyonu, Yaşam Sanat vb. gibi dergilerde yayımlandı /yayımlanıyor.
Yapıtları:
Şiir Kitapları:
& Ay Islığı (2015, Ses ve İz Yayınları, İst., 80 s.)
& Gökyüzü Düşecek Üstümüze (2015, Ses ve İz Yayınları, İst., 78 s.)
& Ka rea sı (2015, Ses ve İz Yayınları, İst., 91 s.)

12 Eylül 2015 Cumartesi

ŞİİRDEN ŞİİR ÖDÜLLERİ


2015 ŞİİRDEN ŞİİR ÖDÜLÜ

Seçici Kurul: Celal Soycan, Sina Akyol, Metin Cengiz, Küçük İskender ve Müesser Yeniay
63 dosyadan öne çıkan dört dosya arasından Anıl Cihan, "Bu Dansı Bana Lütfeder Misiniz Tanrım?" adlı dosyasıyla

Ödül gerekçesi: "Cesur imgeler kurarak, Türk Şiiri ve dünya şiiri geleneği ile anlamlı, verimli bir ilişkiye girerek zengin örgülü bir şiire varan; şiirlerarası ilişkileri önemsediği, ve bütünlüklü bir yapı gözettiği, sorgulayan, göndergesel bağıntılarla ilerleyen, dilin ve eşyanın koyu bölgelerine dalarak derin yapıda ürpertici hazlar oluşturan; öte yandan şiir üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı geleceğe dair umut veren Anıl Cihan’ın Bana Bu Dansı Lütfeder misiniz Tanrım? adlı dosyası oybirliği ile ödüle değer bulundu. "

11 Eylül 2015 Cuma

NECİP TOSUN


(1960, Kırıkkale - )


                  İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu (1983). 1988 yılından bu yana Sayıştay'da denetçi olarak görev yapıyor. Ankara’da yaşıyor, evli ve iki çocuk babası.
       İlk öyküsü “Yangın” 1983 yılında Aylık Dergi’de yayımlandı. Öyküleri, eleştiri ve sinema yazıları ile söyleşileri Akşam Kitap, Ayasofya, Aylık Dergi, Dergâh, Dünyanın Öyküsü, Eşik Cini, Hece, Hece Öykü, İtibar, İzdiham, Karagöz, Kayıtlar, Kitap-lık, Mavera, Post Öykü, Yeni Şafak Kitap, Zaman vb. gibi dergi ve gazete eklerinde yayımlandı.
Ödülleri: “Otuzüçüncü Peron” adlı kitabıyla “hikâye” dalında 2005 Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’, “Modern Öykü Kuramı” adlı kitabıyla “edebî eleştiri” dalında 2011 Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’nü, “Ansızın Hayat”  adlı kitabıyla 2014 Ömer Seyfettin Öykü Ödülü’nü aldı.
Yapıtları:
Öykü Kitapları:
& Küller ve Uçurumlar (1998, Hece Yayınları, Ank., 98 s.)
& Otuzüçüncü Peron (2005, Hece Yayınları, Ank., 111 s.)
& Ansızın Hayat (2014, Hece Yayınları, Ank., 124 s.)
       Deneme, İnceleme, Eleştiri Kitapları:
& Türk Öykücülüğünde Rasim Özdenören (1996, İz Yayıncılık, İst., 108 s.)
& Hayat ve Öykü (1999, Hece Yayınları, Ank.)
& Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu (2004, Dergâh Yayınları, İst., 149 s.)
& Film Defteri (2005, Dergâh Yayınları, İst., 264 s.)
& Modern Öykü Kuramı (2011, Hece Yayınları, Ank., 359 s.)
& Öykümüzün Kırk Kapısı (2013, Hece Yayınları, Ank., 352 s.)
& Doğu’nun Hikâye Kuramı (2014, Büyüyenay Yayınları, İst., 432 s.)
& Günümüz Öyküsü (2015, Dedalus Yayınları, İst., 382 s.) 
Kaynaklar:
A  http://www.neciptosun.com/