31 Ekim 2017 Salı

A.KADİR


(16 Temmuz 1917, İstanbul – 1 Mart 1985, İstanbul)

Şair, yazar ve çevirmen. Asıl adı İbrahim Abdülkadir Meriçboyu’dur. İlk şiirleri 1930'da Ali Karasu imzasıyla yayımlandı. Abdulkadir İbrahim ve A. Kadir imzalarını da kullandı. Bir alay kâtibinin oğluydu. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. Açık, aydınlık titizlikle işlenmiş şiirleriyle 1940 kuşağı toplumcu şairleri arasında yer alan şair, çeviri çalışmalarıyla da dünya şiirinin tanınmasına katkıda bulundu.

1933'te Eyüp Ortaokulu’nu, 1936'da İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdi. 1938'de Ankara Kara Harp Okulu son sınıfındayken zararlı yayınlar okuduğu ve Nâzım Hikmet’le tanıştığı gerekçesiyle tutuklandı ve on ay hapse mahkûm oldu, okuldan uzaklaştırıldı.

Ankara Cezaevi’nde aynı davadan birlikte yattığı Nâzım Hikmet’ten büyük ölçüde etkilendi ve toplumcu gerçekçi şiire yöneldi. Hapisten çıkınca er olarak 2,5 yıl askerlik yaptı. 1941'de İÜ Hukuk Fakültesi’ne girdi. Tan gazetesinde düzeltmen olarak çalıştı. Arkadaşlarıyla Yürüyüş dergisini çıkardı. Savaş karşıtı şiirlerini içeren ilk kitabı Tebliğ (1943) toplatılınca, sıkıyönetim tarafından İstanbul dışına sürgün edildi. Sürgünlüğü 1943-47 yılları arasında Muğla, Balıkesir, Konya, Adana ve Kırşehir’de geçti. 1947'de İstanbul’a döndü ve bir bisküvi fabrikasında çalışmaya başladı. Çeşitli yayın evlerinde düzeltmenlik, çevirmenlik gibi işler yaptı. 1965'ten sonra şiir çevirileri ve kitaplarının yayımıyla uğraştı.

Başlangıçta Faruk Nafiz Çamlıbel ile Necip Fazıl etkisinde şiirler yazdı, Nâzım Hikmet’in şiirleri ile karşılaşınca şiir ve dünya görüşünde önemli değişikler oldu. Bireysel dramı toplumsal sorunların birlikteliği içinde ele aldığı, Ses ve Yeni Edebiyat dergilerinde yayımlanan şiirlerinde Nâzım Hikmet’in etkisi belirgindir.

Olgunluk dönemi şiirlerinde konuşma diline yakın bir dil kullandı, türküler, halk şiiri ve gelenekleri motiflerinden yararlandı. Savaş, yoksulluk, sürgünlük, hapislik acılarını yaşayan insanın duygularını, iyiye, doğruya, eşitliğe olan özlemini yalınlık, gerçeklik ve lirizmle yansıttı. Çarpıcı bitişler, yinelemeler, iç uyaklar ve ses uyumları belli başlı şiirsel biçimleri. 1940’lı yılların toplumsal gerçekçi şiirinin ortak temaları ve biçimleriyle, Orhan Veli kuşağının bazı söyleyiş özelliklerini kaynaştırarak sentezci bir şiire ulaştı. "A. Kadir'de dikkati çeken özelliklerinden biri 1940 kuşağı şiiri içinde şiiri en yalın imge düzenine indirgemesidir." (Hızlan)

Konularını toplum sorunlarından alan şiirleri ile çevirileri 1940-46 yılları arasında Ses, Yeni Edebiyat (1940 /41), Yeni Ses (1941/43), Yürüyüş (1942/43), Yığın (1946), 1951-71 yılları arasında Yeryüzü (1951/52), Beraber (1952), Yeditepe (1952), Gelecek (1971), Yağmur ve Toprak, Dönem, Yeni Gerçek, 1975-85 yılları arasında Militan, Sanat Emeği, Su Şiir Seçkisi, Varlık, Yarına Doğru vb dergilerde yayımlandı.

1955'te Abdülbaki Gölpınarlı ile Farsça aslından düzyazı olarak çevirdikleri Mevlâna’nın şiirlerini serbest nazma dökerek Bugünün Diliyle Mevlânâ, Azra Erhat ile birlikte yayımladıkları İlyada ve Odysseia çevirileri büyük ilgi gördü.  İkinci kitabı Hoş Geldin Halil İbrahim (1959) dönemin şiirsel eğilimlerinin dışında kalan şairin çizgisini değiştirmediğini gösterdi. Bunu Dört Pencere (1962) ve bütün şiirlerini topladığı Mutlu Olmak Varken (1968) izledi. Avrupa ve Üçüncü Dünya Ülkeleri şairlerinden tek başına ya da ortaklaşa yaptığı pek çok çeviriyi 3 ciltte Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri adı altında bir araya getirdi (1973–80). Doğu ve Batı şairlerinden tek başına ya da Asım Bezirci, Afşar Timuçin, S. Şalom, Gülen Fındıklı, Eray Canberk vd. ile birlikte çeviriler yaptı.

Şiirleri üzerine geniş bir yorum Asım Bezirci'nin On Şair On Şiir (1971) kitabında, hakkında geniş bir kaynakça ise Gösteri dergisi, Nisan 1985 sayısındadır. Ölümünden sonra Gülen Aktaş, Afşar Timuçin, Aydın Hatipoğlu ve Eray Canberk tarafından A. Kadir (1989) adlı bir kitap yayınlandı.

Ödül: 1959 Habip Edip Törehan Çeviri Ödülü'nü, 1961 TDK Çeviri Ödülü'nü, 1980 TYS Hasan Ali Ediz Edebiyat Çeviri Ödülü'nü ve 1983'te Yazko Çeviri dergisi tarafından verilen Azra Erhat Üstün Hizmet Ödülü'nü aldı.

Hakkında Yazılan Tezler: Bergen Baygara Kalem, "Abdulkadir Meriçboyu'nun Şiirlerini Çözümleme ve Değerlendirme", YLT, Dan. Doç. Dr. Fatih Sakallı, Gazi Üni. SBE, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Ank.: 2014, 148 s.

Hakkında Yazılan Kitaplar: *A. Kadir, haz. Gülen Aktaş, Afşar Timuçin, Aydın Hatipoğlu ve Eray Canberk, İst.: Gerçek Sanat, 1989.

Yapıtları: Şiir: *Tebliğ, İst.: Sebat B., 1943 *Hoş Geldin Halil İbrahim, İst.: 1959 *Dört Pencere, İst.:  İstanbul Mtb., 1962 *Mutlu Olmak Varken, (ilk üç kitabına 45 şiir eklenerek) İst.: Fono Mtb., 1968 *Mutlu Olmak Varken, Bütün Şiirleri, İst.: Can, 1988 // Anı: *1938 Harb Okulu Olayı ve Nazım Hikmet, İst.: İstanbul Mtb., 1966 // Gezi: *Sovyet Rusya’da Onbeş Gün, İst.: Hilal Mtb., 1978 // Sadeleştirme ve Çeviri: *Bugünün Diliyle Mevlânâ, (Abdülbaki Gölpınarlı ile), İst.: İstanbul Mtb., 1955 *Homeros, İlyada I-VI, (Azra Erhat ile), İst.: Türkiye İş Bankası, 1958-1962 *Paul Eluard, Pierre Gamarra, Mevlânâ, Pablo Neruda, Guillevic, Robert Desnos, Hayyam, Bertolt Brecht ve Boris Vian, Asıl Adalet, 2. bas. İst.: Yeni Mtb., 1960 *Paul Eluard, Seçme Şiirler, (Asım Bezirci ile), İst.: İstanbul Mtb., 1961 *Bugünün Diliyle Hayyam, İst.: İstanbul Mtb., 1964 *Tevfik Fikret, Eski Çağlar Tarihi, İst.: Cem-Zi Mtb., 1965 *Bugünün Diliyle Tevfik Fikret, İst.: Gün Mtb., 1967 *Homeros, Odysseia, (Azra Erhat ile), İst.: Sander, 1970 *Bertolt Brecht, Halkın Ekmeği, (Asım Bezirci ile), İst.: Haşmet Mtb., 1972 *Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri 3 cilt, İst.: Hilal Mtb., 1973-1975-1980 *Vietnam Şiiri, (Afşar Timuçin ile), İst.: Hilal Mtb., 1973 *Filistin Şiiri, (Afşar Timuçin ve Süleyman Salom ile), İst.: Hilal Mtb., 1974 *Portekiz Sömürgeleri Şiiri, (Afşar Timuçin ile), İst.: Hilal Mtb., 1975 *Bertolt Brecht, Makinaların Türküsü, (Gülen Fındıklı ile), İst.: Sanat Emeği, 1979 *Bertolt Brecht, Karanlık Zamanlar,  Gülen Fındıklı ile; İst.: Sanat Emeği, 1980 *T. Rozewichz, Utanmayın Gözyaşlarından, (Gülen Fındıklı ile), İst.: Yazko, 1981 *Nikiforos Vrettakos, Savaş Hazırlığı, (Panayot Abacı ile birlikte), İst.: Yazko, 1983 *Bu Rüzgârı Toplayın, Çeviri Şiirler; İst.: Örnek, 1983

Kaynaklar: TBEA c. I, 2001, 1-2/2010, 1-2; Kurdakul, Sözlük, 34; A. Kadir, 1938 Harp Okulu Olayı ve Nâzım Hikmet. İstanbul Mtb., İst.: 1967; A. Kadir, Mutlu Olmak Varken. Hilal Mtb., İst.: 1976; Gülen Aktaş Afşar Timuçin, Aydın Hatipoğlu ve Eray Canberk, A. Kadir, Gerçek Sanat, İst.: 1989; Doğan Hızlan, 1977/Kitaplar Kitabı, YKY, İst.: 1996, 17-18; Bergen Baygara Kalem, "Abdulkadir Meriçboyu'nun Şiirlerini Çözümleme ve Değerlendirme", YLT, Gazi Üni. SBE, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Ank.: 2014; Tayfun Haykır, "Biyografik Eleştiri Bağlamında A. Kadir'in "Bir Kayısı Ağacı" Adlı Şiiri", Sosyal Bilimler Dergisi. 6 (37), 2019, 149-162; Özge Atasoy, "A. Kadir'in 'Bir Kayısı Ağacı' Şiirinin Ontolojik Analiz Yöntemiyle Çözümlenme Denemesi", Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, c. 5, S. 1, 2021, 569-590.


Hakkında Yazılan Yazılardan Alıntılar:
/  “Şiire Nazım Hikmet etkisinde başlamasına karşın, zamanla 1940 toplumcu, gerçekçi kuşağının özgün isimlerinden biri oldu. İçten bir anlatımla toplum sorunları ve yenik hayatların acılığını yansıttı.” Eray Canberk

Yayına hazırlayan: Şükrü Kırkağaç
*22 Şubat 2023 tarihinde güncellendi.

Şiirlerinden Seçmeler:

BEŞİKTAŞ TRAMVAYI

Bahçemdeki dut ağacı
vurdu ince dallarıyla penceremin camına,
bir Beşiktaş tramvayı geldi aldı beni,
bir Beşiktaş tramvayı götürdü sana.

Çemberlitaş, Şehzadebaşı, Saraçhane.
Almışım parmaklarını ellerime,
Beşiktaş tramvayında giderim yane yane.
Terzi Adem, berber Ali,
dikimaneden Emine teyze
ve Makbule.
Üç sarışın birader,
Kapalıçarşı terlikçileri.
Bir küçücük simitçi çocuk,
levent bir hizmet eri.

Hep iyi insanlar bunlar.
Dert yüzü görmesinler.
Eksik olmasınlar.
Vatman ağabeyimiz de eksik olmasın.
Her akşam böyle götürsünler seni evine,
bir elinde gönlüm benim,
bir elimde sefertasın.

CİBALİ

Cibali dendi mi,
aklıma siz gelirsiniz, kadınlar
kiminizin beş çocuğu,
kiminizin nar gibi yanakları var.
Kiminiz kocasız kalmış,
kiminiz ihtiyar,
kiminiz daha körpe henüz.
Bana umulmadık,
eskimiş türküler düşündürür
siyah başörtüsü altında yüzünüz.

Parmaklarda tütün kokusu.
Tütün kokusu pazen entarilerde.
Biriniz ekmek alır fırından,
biriniz durmuş öksürüyor ilerde,
geçiyor bizim mahalleden biriniz.

Cibali dendi mi,
aklıma siz gelirsiniz, kadınlar.
Çarpık ayakkaplarınız gelir,
kahraman elleriniz

ÇİÇEKLERİ UMUDUMUZUN

Çok olun, çocuklar, çok olun,
yüzlerce olun, binlerce olun, onbinlerce.
Daha çok olun, daha çok olun,
yapraklar kadar, balıklar kadar çok olun.

Bu dünya ne tek tek yaşamakta,
bu dünya ne rakının, ne şarabın içinde,
bu dünya ne parada, ne pulda,
ne kalleşlikte, ne zulümde.
Bu dünya aşkın içinde, alın terinde.

Çok olun, çocuklar, çok olun,
el ele verin, çocuklar, el ele,
yaşayın dünyayı doya doya,
açın kapıları, camları güneşe,
ne yeise kapılın, ne korkuya,
çok olun, çocuklar, çok olun,
el ele verin, çocuklar, el ele.

Mutlu olmak varken bu dünyada,
geceler geldi dayandı kapımıza,
olduk acımızla sarmaş dolaş,
bekledik düşümüzle koyun koyuna.

Çok olun, çocuklar, çok olun,
yapraklar kadar, balıklar kadar çok olun,
el ele verin, çocuklar, el ele,
bütün gündüzler sizin olsun,
yaşayın dünyayı doya doya.

Çocuklar, çiçekleri umudumuzun.

İNSAN

İnsan kuş kanadında gelen yazı.
İnsan arı su, insan ak süt.
İnsan yemyeşil uzanan bahçe.
İnsan kum, insan çakıl taşı.
İnsan yiğit, insan dost, insan sevdalı.
İnsan kancık, insan ödlek, insan hergele.
İnsan kocaman, dağ gibi.
İnsan parmak kadar, küçücük.
İnsan alın teri, insan lokma, insan kan.
İnsan solucan, insan sülük.

İnsan kuş kanadında gelen yazı.
İnsan gül fidanında yanan konca.

İnsan umutların kapısı.

30 Ekim 2017 Pazartesi

BEYZANUR TURCİHAN


(1995, İstanbul - )

      
       Aslen Kastamonu Pınarbaşı’lı. Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitimine devam ediyor.
       2016'dan itibaren şiirleri ve yazıları İtibar, Muhit gibi dergilerde yayımlandı.
     
Şiirlerinden Seçmeler:

GERÇEKTEN NASILSIN

Ne gece ne gündüz, akşam oluyor
arasında kalıyorum neşenin ve hüznün
yorgun değilim bu iyi
bu kötü yorgun bile değilim

Müsait bir yerde lütfen
çocukluğuma inelim doktor bey
düzayak sevinmeye, birler basamağına
düşünce de kalmasın, biraz oturalım

Ayetlerde geçiyorum, bir ayette daha çok:
Her canlı ölümü tadacaktır, dünyada
ne varsa içime gömüyorum
topraktan ya insan nasılsa

İyi bilmek istiyorum huzursuzluğumu
konjonktüre uzak, Allah’a yakın
sabır, kalanların verilmiş sadakası

kendimi kaybettim doktor bey, en yakınımı.

2018 KEMAL ÖZER ŞİİR ÖDÜLÜ BAŞVURUSU


Modern Türk şiirinin unutulmaz ustalarından Kemal Özer'in anısını yaşatmak üzere, adına, ailesi ve Artshop Yayıncılık tarafından şiir ödülü düzenlenmiştir. Yarışmanın başvurusu şartları aşağıda belirtilmiştir.

ŞARTNAME:

1-Ödüle aday olan yapıtlarda çağdaş bir dünya görüşü, şiirin gerektirdiği estetik ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.
2-Ödül “yayımlanmış kitap” ve “yayımlanmamış dosya” kategorilerinde verilecektir.
3-Ödüle kitap kategorisinde, 2017 yılı içerisinde (1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017) yayımlanan kitaplar ve dosya dalında kitap oylumundaki (en az 30 şiirden oluşan) dosyalar katılabilir.
4- Ödüle başvuru; 10 Ocak 2018’de bitecektir.
5-Ödüle 2017 yılı içerisinde yayımlanmış ‘toplu şiirler’ katılabilir ancak ‘seçme şiirler’ katılamaz.
6-Ödül; kitap ve dosya dalında birer kişiye verilecektir. Gerekirse “jüri özel ödülü” de verilebilinir.
7- Seçici kurul ödüle katılmamış bir kitaba da (seçici kurul üyelerinin önerisiyle) ödül verebilir.
8-Seçici kurul üyelerinin (başkan dahil) “tek” oyu vardır.
9-Dosya dalında ödüle katılacak olanlar, gerçek ad ve soyadlarını kullanacaklardır.
10- Kemal Özer’in şiir emeği göz önüne alınarak bir şairimize de “şiir emek ödülü” verilecektir.
11-Yarışma jürisi 10 Şubat 2018 günü toplanacak, sonuçlar aynı gün açıklanacaktır.
12-Ödül töreni Kemal Özer’in doğum günü olan 9 Martı takiben 10 Mart 2018 Cumartesi günü gerçekleşecektir.
13-Ödül alarak dereceye giren şairlerimize ve “şiir emek ödülü” sahibine birer plaket verilecektir. Dosya dalında birincilik alan eser, Artshop Yayıncılık tarafından kitap olarak yayınlanacaktır. Eser sahibine %10 telif karşılığı olarak yayımlanan kitabı verilecektir.
14-Ödüle katılacak kitaplar ve dosyalar, 7 adet olarak, katılımcının kısa özgeçmiş, adres ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir dilekçe ile; İSMAİL BİÇER, KARLIKTEPE MAH. ATALAR CAD. CAMİ ARKASI SK. TRT BASIN SİTESİ, B BLOK, D:2, KARTAL/ İSTANBUL adresine posta ya da kargo yolu ile ulaştıracaktır. Postadaki gecikmelerin sorumluluğu sekretaryaya ait değildir.
15-Jüri Başkanlığını Vedat Akdamar’ın üstelendiği ödülün seçici kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:
Vedat Akdamar (Artshop Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni)
Simge Özer Pınarbaşı (Kemal Özer ailesi adına kızı ve öğretim üyesi)
Eray Canberk (Şair)
Gülsüm Cengiz (Şair)
Âba Müslim Çelik (Şair)
Ayten Mutlu (Şair)

Volkan Hacıoğlu (Şair)

29 Ekim 2017 Pazar

MUHSİN ŞENER(3 Kasım 1936, Kullar köyü, İzmit / Kocaeli - )


       Eğitimci, bürokrat, genel müdür, yazar. Kastamonu Göl İlköğretmen Okulu'nu (1956) ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü (1958) bitirdi. 1958 yılında Sorgun Ortaokulu’nda öğretmenliğe başladı. Ortaokul ve liselerde Türkçe- edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda şube müdürlüğü, Bakanlık müfettişliği, personel genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Temmuz 1998’de emekli oldu. Ankara’da yaşıyor.
 Şiirin, şiirbilim ilkeleri ve esasları içinde bilimsel yöntemlerle incelenip değerlendirilmediğini düşünüp analitik yöntemle şiir eleştirisinde yoğunlaştı.
    Yazıları ve incelemeleri Abece, Adam Sanat, Ardıçkuşu, Biçem, Bireylikler, Cumhuriyet Kitap, Dize, Düşlem, Edebiyat ve Eleştiri, Eliz Edebiyat, Eşik, Evrensel Kültür, İnsancıl, Kavram Karmaşa, Kıyı, Kurgu Düşün, Radikal, Sorgun Postası, Söylem, Şiir Odası, Uğraş, Yeni Biçem, Yeni Yüzyıl vb. gibi dergi, gazete ve eklerinde yayımlandı.
Yapıtları:
      Deneme, İnceleme, Eleştiri Kitapları:
& Picasso’nun Güvercini (1994, Prospero Yayınları)
& Şiirin Diyalektiği (1996, Suteni Yayıncılık)
& Kuram Bağlamında Türk Şiiri (2013, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları, Ank., 232 s.)
& Şiirin Tabanı (2013, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları, Ank., 432 s.)
& Şiiri Yeniden Düşünmek Şiiri Yeniden Kurmak (2013, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları, Ank., 480 s.)
& Şiir Solumak-Şiir Yaşamak (2016, Şiiri Özlüyorum Kitaplığı)
       Günlük:
&  Bir Eğitimcinin Kırk Yılı (2013, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları, Ank., 221 s.)
&  Kişisel Tarih Tutanakları (2013, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları, Ank., 160 s.)
Kaynaklar:

CAHİT ÖKMEN
(1963, İstanbul - )

AÜ DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yaptı. Ankara Radyosu’nda, “Çocuklarla Başbaşa” ve “Tatil Sabahı” adlı programlar için metin yazdı ve seslendirdi. 1999’da, TRT-1’de yayınlanan “Güneşi Araladık” adlı televizyon programında şiirle ilgili bölümler hazırladı. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda Türkçe ve edebiyat dersleri koordinatörü görevini sürdürüyor. Ankara’da yaşıyor ve bir kız babası.
Şiir ve yazıları Budala, Radikal Kitap, Taraf Kitap, Varlık gibi dergi ve gazete eklerinde yayımlandı.
Ödül: 1990’da Varlık dergisinin Gençlik ödülleri kapsamında şiir başarı ödülünü aldı. 1995’de ‘yayınlanmamış dosya’ dalında “Melankolik Masal” ile Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne ve 1998 Orhan Murat Arıburnu Şiir Ödülü’ne değer görüldü.
Yapıtları: Şiir: Melankolik Masal, 1998, Öteki; Portakal Yıldızı, Çocuk şiirleri; 2017, Günışığı Kitaplığı, İst.

*7 Kasım 201* tarihinde güncellendi.

ABDULLAH İNCEKAN(1977 - )

      
       Essen Üniversitesi’nde Germanistik ve Türkoloji bölümlerini bitirdi. Master tezinde Kürtçe ve Almanca’daki bazı dilsel yapıları karşılaştırdı. Almanya’da Kürdoloji alanında doktora çalışmasını sürdürmektedir.
Yapıtları
      Biyografi Kitapları:

& Şivan Perwer – Umudun Sesi (Çeviri: Ökkeş Koska, 2015, Timaş Yayınları, İst., 304 s.)

BÜLENT ÇALLI


(25 Ekim 1974, Bruchsal / Almanya - )


       2014 yılında Snakeroot ile Downtown To Ghetto albümünü piyasaya sürdü. İlk romanı “Simsiyah”, İletişim Yayınları tarafından Temmuz 2015’te yayınlandı. “Kırmızı Gömlek” adlı hikayesi İletişim Yayınları’nın Resimli Türkçe Edebiyat Takvimi 2016’da yer aldı. “Kötü” adlı hikayesi Fitbol Dergisi Şubat 2016 sayısında yayınlandı. Aynı hikaye 2016’da İletişim Yayınları’ndan çıkan “Al da At Dercesine” isimli derlemede de yer aldı. Bülent Çallı ve “Simsiyah” İzmir Saint-Joseph lisesinin 2016 yılı “Okuma Günleri” etkinliğine katıldı. “Babamızın Vasiyeti” adlı hikayesi İletişim Yayınları’nın Resimli Türkçe Edebiyat Takvimi 2017’de yer aldı. İkinci romanı  “Duman Otel” Mart 2017’de İletişim Yayınlarınca yayımlandı. “Başyapıt” adlı hikayesi Öykülem 2017 İlkbahar sayısında yer aldı.
Ödülleri: Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği’nin (Fabisad) geleneksel GIO ödüllerinde, “Çöp” adlı hikayesi Yayımlanmamış Öykü dalında Başarı Ödülü’ne layık görüldü.
Yapıtları:
       Romanları: 
& Simsiyah (2015, İletişim Yayınları, İst., 300 s.)
& Duman Otel (2017, İletişim Yayınları, İst., 154 s.)
       Katkıda Bulunduğu Kitaplar:
&  Al da At Dercesine – Futbol Öyküleri (2016, İletişim Yayınları, İst.)
Kaynaklar:

ADNAN KESKİN


(1957, Yusufeli / Artvin – Ocak 2014, Köln / Almanya)

    
       İlk, orta ve lise eğitimini Şavşat ilçesinde yaptı. Konya Eğitim Enstitüsü ve Ankara Gazi Eğitim Enstitülerine kayıt yaptırdı ancak faşist işgaller nedeniyle bu okulları bitiremedi. Memleketi Şavşat’a döndü. 1978 yılında Şavşat’ta tutuklandı. 1979 yılında Artvin Cezaevi’nden firar etti. 1980 yılında yakalandıktan sonra hayatının büyük bir bölümü Türkiye’nin muhtelif cezaevlerini dolaşarak geçti. 1987 yılında Erzincan Cezaevi’nden firar ederek Almanya’ya kaçtı. 2014 yılının ocak ayına kadar da Almanya’nın Köln şehrinde yaşadı. Evli ve bir çocuk babasıydı.
       Ocak 2014 yılında Köln şehrinde geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı.
Yapıtları
       Anı – Roman Kitapları:

& İlle de Mavi (2014, Ayrıntı Yayınları, İst., 464 s.)   

28 Ekim 2017 Cumartesi

RAŞİT ULAŞ


(1987, Ankara - )


       Tam adı Raşit Ulaş Çetinkaya. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden, 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Halen Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapıyor, bir yayınevinde editör olarak görev alıyor. Ayrıca Muşta dergisinin genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor.
      Yazıları ve şiirleri, Aşkar, Edebiyat Ortamı, İtibar, Mostar, Muşta, Yedi İklim, Yolcu vb. gibi dergilerde yayımlandı.
Yapıtları:
Şiir Kitapları:
& Kavga Başlıyor (2017, Profil Kitap, İst., 64 s.)

Şiirlerinden Seçmeler:

FRENKLİKTEN KURTULUP BİRAZ ŞARKLI OLABİLİR MİSİNİZ?

diyebilirim ki ben
hepinizin ortasından
sessizce geçmeliyim
size söyleyeceklerimi biriktirdiğim
defterimi gözünüze
ve söylemek üzere olduklarımı
hazırladığım kalemimi de
gözünüze sokmak için

biraz kan akmalı mı diyorum
gözlerinizden hiç değilse
ağlamalı mısınız yahut tek bir damla

kanatmak zor olmamalı
insanın kendi gözlerini

size
hepinize
cem-i cümlenize
aristokratça bir küfür mü etmeliyim?
yoksa kalemimle mi deşmeliyim
kanatmaya korktuğunuz kuru gözlerinizi?

bana kızıyorsanız
antipatik kelimesinin
etimolojik yapısını düşününüz.
sonunda empatik olamayacağınızı anlarsanız
demek ki haklıyım,
kızmanız için bir sebep yok.
ama benim hâlâ bir sebebim var
gözlerinizi ağlatmak için

gözleri ağlatmak
anlatım bozukluğudur
derseniz tam bu anda
tam bu anda bir kez daha haklı çıkıyorum
ısrarla empatik insanlar olduğunuz konusunda

ve yine
gözlerinizi kanatma ve ağlatma hakkını
elimde tutuyorum

evet evet
sadece biriniz değil
hepiniz
cem-i cümleniz
taşa tapanlar da
taşa tapmamaya tapanlar da

helvaya tapanlar
ve siz helvaya tapmayıp
tapması gerekene de tapmayanlar
sizin de aranızdan sessizce geçmeliyim

hemhâl nedir bilirseniz

gözlerinizi kanatmayabilirim