11 Kasım 2023 Cumartesi

KENAN ÖZÇELİK

 


(1981, Mengen/Bolu - )

İlköğrenimini Kayabükü Köyü İlkokulu’nda, ortaöğrenimini 1999’da Mengen İmam Hatip Lisesi’nde, lisans öğrenimini ise 2003’te AÜ İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını 2008’de “Yûsuf-ı Meddâh ve Maktel-i Hüseyn (İnceleme-Metin-Sözlük)” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi’nde ve doktorasını 2015’de “Âşık Çelebi Terceme-i Ravzatü'ş-Şühedâ (İnceleme-Metin)” başlıklı teziyle Uludağ Üniversitesi’nde tamamladı. Diyanet İşleri  Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde çalıştı. Hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. İslami İlimler Fakültesi’nde Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Yazıları Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, Peyâm-i Bahâristân, Tetkik, The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS), Turkish Studies, Türklük Bilimi Araştırmaları gibi dergilerde yayımlandı.

Yapıtları: İnceleme: *Âşık Çelebi Ravzatü'ş-Şühedâ Tercümesi (İnceleme-Metin), İst.: Doğu Kütüphanesi, 2016 *Karacaoğlan, İst.: Ketebe, 2018

Yayına Hazırladığı Kitaplar: *Muhammed b. Abdullatif ibn Melek, Nûru’l-Mürîdîn Tercümesi (İnceleme-Metin), İst.: Dün Bugün Yarın, 2023

Kaynaklar: Karacaoğlan, İst.: Ketebe, 2018

*Yayına hazırlayan: Şükrü Kırkağaç

*Yayınlanma tarihi: 11 Kasım 2023

Hiç yorum yok: